Huda Publications

Qasas Ul Ambiya ( Urdu In Roman Script )

500.00

Quantity

Qasas Ul Ambiya ( Urdu In Roman Script )

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qasas UL Ambiya (Urdu in Roman Script)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Qasas UL Ambiya (Urdu in Roman Script)

Khaliq e  kaiyenaat ne insanoun ko gumrahi se bachane aur sahi raasta ki rehnumayi keliyeAmbiya o Rasool ko Mab’oos farmaya. “Qasas Ul Ambiya” inhi muqaddas Ambiya ke zikre jameel hai, Ambiya ki taleemat se waqif honey aur apni zindagiyon ko Allah ke bataye hue tareeqe par guzarne keliye iss kitab ka mutaleya zaroori hai.

Yeh kitab mashhoor mufasir o muhaddisImam Abul Fida Ibne E Kaseer Dimashqi ki tafeef “Al Bodaya  Wan Nihaya: Se makhooz hai.Huda Publications keliye ek badi sa’adat hai yeh yeh qidmat ka mauqa mila, padhne walon se dua kiguzarish hai.

 

Pages : 624

500.00

Quantity
Quantity

Related Products

Qasas Ul Ambiya ( Urdu In Roman Script )

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qasas UL Ambiya (Urdu in Roman Script)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *